• ავტორის გვერდი
ბაირონ ქეითი
„სამუშაოს“ შემქმნელს, ბაირონ ქეითის, ერთი მიზანი აქვს: ასწავლოს ადამიანებს, როგორ გათავისუფლდნენ ტანჯვისგან. უძღვება რა ადამიანებს გამოკვლევის პროცესში, რომელსაც „სამუშაოს“ უწოდებს, ისინი პოულობენ იმ ხელისშემშლელ სტრესულ რწმუნებულებებს – ცხოვრების, ადამიანების, საკუთარი თავის შესახებ – რომლებიც რადიკალურად იცვლება და შედეგად მათი ცხოვრებაც სამუდამოდ გარდაიქმნება. ბაირონ ქეითის უშუალო გამოცდილებაზე დაყრდნობით – თუ როგორ წარმოიქმნება და სრულდება ტანჯვა, სამუშაო საოცრად მარტივი და ადვილად გასაგებია ნებისმიერი ასაკისა თუ გამოცდილების მქონე ადამიანისთვის და საჭიროებს მხოლოდ ფურცელს, კალამს და გონების გახსნის მზაობას. ამ პროცესის მეშვეობით ყველას შეუძლია თავისი ტანჯვის მიზეზი ამოხსნას და მისგან გათავისუფლდეს. ქეითი (როგორც მას მიმართავენ) არამხოლოდ გვაჩვენებს, რომ მსოფლიოში არსებული ყველა პრობლემა ჩვენი ფიქრებიდან მოდის, არამედ ის გვაძლევს კიდეც ინსტრუმენტს რომ გავხსნათ გონება და თავისუფლება მოვიპოვოთ.
+
<-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->